Home | Nieuws | Contact
GEWIS: Gezamenlijk evangelisatiewerk is sterk!

GEWIS is een stuurgroep van vertegenwoordigers uit een breed scala van kerken in Ermelo. Wij zijn bijeengekomen om het evangelie te verkondigen in Ermelo.

Meer...

GEWIS

Wie zijn wij?
Wij zijn verschillende vertegenwoordigers uit een breed scala van kerken in Ermelo. Wij hebben elkaar gevonden in het verlangen om onze krachten te bundelen in de verkondiging van het evangelie in Ermelo.

Aanleiding
Eén kerk nam in 2005 het initiatief om andere kerken te benaderen om tot een gezamenlijke activiteit te komen. De respons was boven verwachting. Vertegenwoordigers uit diverse kerken kwamen bij elkaar en vormden een stuurgroep kerstevangelisatie, waarbij voor elke activiteit een werkgroep werd gevormd.De reden om gezamenlijk te opereren ligt in het verleden. Soms waren meerdere kerken tijdens kerst (vrijwel tegelijk) bezig met een evangelisatieactie, wat zorgde voor verwarring en verbazing bij de doelgroep. Verschillende positieve reacties van mensen op straat tijdens 'Waarom kerst' bevestigden ons in de overtuiging het tijdelijk karakter van dit initiatief te willen inruilen voor een duurzame samenwerking. Ook zijn we van mening dat de maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de tijd rijp is voor samenwerking, om een zoutend zout te kunnen zijn in de samenleving!

Grondslag
Als leden van het platform onderschrijven we de grondslag van de Evangelische Alliantie, als basis voor onze samenwerking.

Missie
Onze missie (drijfveer) is dat kerken in Ermelo de krachten bundelen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken met het evangelie van Jezus Christus, opdat vele mensen Hem persoonlijk leren kennen, liefhebben en dienen.

Ondersteuning
Geldelijke bijdragen, om de onkosten te dekken, zijn van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. 3177.57.768 t.n.v. Hervormde Gemeente Ermelo inzake zendingscommissie o.v.v. actie Gewis <maand, jaar>.

(C) Copyright GEWIS Ermelo 2007-2008. Alle Rechten Voorbehouden.
Webdesign & CMS Optimalisatie door: kreativemind.nl.