Home

Welkom op de site van GEWIS!

GEWIS betekent: Gezamenlijk Evangelisatie Werk Is Sterk.

GEWIS houdt zich specifiek bezig met straatevangelisatie in Ermelo tijdens de Kerstmarkt, Paasmarkt en twee avonden van de Zomerbraderie. We hebben meestal een kraam bij het Raadhuisplein.  D.m.v. het uitdelen van lectuur of een attentie proberen we in contact te komen met de voorbijgangers en op zo’n manier een iets te delen over het Evangelie.

Op de Kerstmarkt en de Paasmarkt treedt er meestal ook een koor of muziekgroep op. Bezoekers van de markt worden uitgenodigd om aan de samenzang deel te nemen.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Zomerbraderie. We staan altijd op de eerste en laatste avond van de Zomerbraderie.

Over ons

Ontstaan van GEWIS
Eén kerk nam in 2005 het initiatief om andere kerken te benaderen om tot een gezamenlijke activiteit te komen. De respons was boven verwachting. Vertegenwoordigers uit diverse kerken kwamen bij elkaar en vormden een stuurgroep kerstevangelisatie, waarbij voor elke activiteit een werkgroep werd gevormd. De reden om gezamenlijk te opereren ligt in het verleden. Soms waren meerdere kerken tijdens kerst (vrijwel tegelijk) bezig met een evangelisatieactie, wat zorgde voor verwarring en verbazing bij de doelgroep. Verschillende positieve reacties van mensen op straat tijdens ‘Waarom kerst’ bevestigden ons in de overtuiging het tijdelijk karakter van dit initiatief te willen inruilen voor een duurzame samenwerking.

Grondslag
Als leden van het platform onderschrijven we de grondslag van de Evangelische Alliantie, als basis voor onze samenwerking.

Visie
Vlak voor Zijn Hemelvaart heeft de Here Jezus zijn dicipelen bevolen Zijn getuigen te zijn. Het evangelie is de meest belangrijke boodschap die verkondigd moet worden. GEWIS wil hieraan zijn steentje bijdragen. Bij GEWIS beperken wij ons tot straatevangelisatie tijdens de Kerstmarkt, Paasmarkt en de Zomerbraderie in Ermelo We proberen gesprekjes over het geloof met mensen aan te gaan, we delen folders uit of we bieden een attentie aan waaraan een korte spreuk of wens is verbonden. We opereren vanuit een kraam die we gehuurd hebben. De mensen die meewerken met de actie, zijn geworven uit de deelnemende kerken. Ondanks dat de gesprekjes kort zijn en we niet weten we of de folders of tijdschriften worden gelezen, geloven wij dat de Here God deze middelen wil gebruiken om Zich aan mensen bekend te maken. Het zijn zaadjes die gezaaid worden; wij weten niet of het zaad opkomt. Het resultaat laten we over aan de Here God. Gebed voor de evangelisatieactie is erg belangrijk. Daarom zijn er ook altijd een aantal mensen tijdens de actie apart bijeen voor gebed.

Organisatie
GEWIS wordt geleid door een Werkgroep. De werkgroep wordt gevormd uit leden van de deelnemende Kerken. Meestal zijn dit mensen die hart hebben voor evangelisatie. Op dit moment zijn de deelnemende kerken: Hervomde Kerk (Nieuwe Kerk, Westerkerk), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Christelijk Gereformeerde Kerk en de Evangelie Gemeente. Niet in alle kerken van Ermelo is er voldoende draagvlak aanwezig om aan GEWIS deel te nemen. Meestal zijn er in die kerken geen mensen te vinden die mee willen doen in de werkgroep. De kosten voor GEWIS worden gedragen door de deelnemende Kerken. Financieel wordt er dan vanuit de kerken die niet vertegenwoordigd zijn in de werkgroep, ook niet bijgedragen aan GEWIS. De verdeling van de kosten wordt namelijk door de werkgroepleden bepaald die dan de kosten declareren aan hun penningmeesters van hun evangelisatiecommissies.

Blog

Terugblik Paasactie

Door de corona-crisis konden we in 2020 en 2021 geen paasactie houden. Dit jaar kon het weer. Mede door het prachtige weer en dat er een paasmarkt gehouden kon worden, was het erg druk op de paasmarkt. Het thema was deze keer “Onbegrensde Liefde”, een thema wat we in 2018 ook gebruikt hebben. We hadden …

Terugblik Kerstactie

De Kerstmarkt werd gehouden op 21 december. Het weer was goed en er waren redelijk veel bezoekers. We stonden weer met een kraam voor de OASE op het Raadhuisplein. Ook hadden we onze eigen tent op het Raadhuisplein. De meeste deelnemers aan de kerstactie rapporteerden dat ze gesprekken met voorbijgangers hebben gehad. Sommigen konden zelfs …

Terugblik Paasactie

De zaterdag vóór Pasen was een stralende dag. De Paasmarkt werd daardoor goed bezocht. Het thema was deze keer “Nieuw Leven”. Er is weer een prachtig doek geschilderd van het thema. Dezelfde afbeelding is gebruikt voor het maken van paaskaarten en kaartjes die met bloembolletjes aan het langslopende publiek zijn uitgedeeld. Dit gaf aanleiding tot …

Contact