Terugblik Paasaktie 30 maart 2024

Het was zaterdag redelijk weer. Op bepaalde momenten scheen zelfs het zonnetje. Zoals gebruikelijk stonden we voor de OASE. Als thema hadden we gekozen “Jezus leeft! En jij dan…?”Annet Meester heeft een mooi schilderij gemaakt, wat goed bij dit thema paste.

Hiervan hebben wij een spandoek gemaakt, een paaskaart met een korte uitleg over het paasevangelie en een klein kaartje met uitspraken van Jezus. De kaartjes werden uitgedeeld met een zakje met twee anemonenbolletjes.

Op het spandoek stond nog de volgende tekst afgebeeld:

Jezus zegt:

“Ik ben de Weg,

de Waarheid

en het Leven.”

En ook:

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.”

(Joh. 14: 6a, Joh. 11: 25b)

Op de kaart stond nog de volgende tekst afgebeeld:

Pasen

Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14:6a).

En ook : “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven” (Joh 11:25b).

En Jezus kon dat zeggen, omdat Hij de dood in ging, om ons het eeuwige leven te laten binnengaan.

Dat leven hebben we dus volledig aan Hem te danken, die ons zo lief heeft, dat Hij de straf, die op ons lag, op zich nam.

Als we ook zo willen leven, moeten we Jezus volgen.

Jezus volgen, betekent eeuwig leven!

Daarom: Jezus leeft! En jij dan…”?

Verder hadden we nog Elisabeths en een kleine brochure over de betekenis van Pasen. Voor de kinderen hadden we een mooie kleurplaat. Al met al genoeg materiaal om uit te delen. De kaartjes met de bloembolletjes was het gemakkelijkst om uit te delen. Mensen vinden dit in eerste instantie wel leuk. De bedoeling is dan natuurlijk dat de tekst wordt gelezen en er verder over wordt nagedacht. Terwijl je probeert iets uit te delen heb je soms een kort gesprekje. Sommigen hebben gesprekken gehad met meer inhoud. Deze zijn erg waardevol. Veel passanten zijn echter niet geïnteresseerd om iets te ontvangen.

Om 15.00 uur was er de samenzang.voor de Immanuëlkerk. De spreker was deze keer Joshua van de Evangelie Gemeente. Hij heeft het evangelie op een duidelijke manier uitgelegd. Hij legde met name uit dat de Here Jezus door zijn dood en opstanding de kloof tussen God en mensen had overbrugd. De samenzang werd deze keer begeleid door een bandje met twee zangeressen.

Terugblik Kerstactie 16 december 2023

Het was koud en miezerig weer op de kerstmarkt, passend bij deze tijd van het jaar. ‘s-Morgens waren de bezoekersaantallen nog gering maar zo rond het middaguur werd het redelijk druk.

Het thema van de kerstactie was “Jezus , de Heiland van de wereld”. We hadden hierbij een spandoek laten drukken met de volgende afbeelding:

En de volgende tekst:

De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Lucas 4: 18,19

Sommige passanten namen echt even de tijd om de tekst goed te lezen. Een mevrouw riep uit: “Hé, dat is mijn dooptekst”. We stonde weer voor de OASE, een bekende plek. Mensen die niks met onze kerstactie te maken wilden hebben, liepen met boog  voor de kraam langs of hielde hun blik  strak vooruit. We hadden veel materiaal om uit te delen: Elisabethbodes, kerstkaart met dezelfde afbeelding als op de poster, hartenkaarsjes met kaartje en geboorte kaartjes (restant van vorige kerstactie). Voor meer geïnteresseerde mensen hadden we het boekje “Waarom Kerst” van Wilkien v.d. Kamp om uit te delen. Naast onze kraam hadden we de partytent opgesteld. Van hieruit deelden we chocolademelk uit.

’s-Middags  trad het gospelkoor “Inspiration” uit Harderwijk op . Samen met de aanwezigen hebben we kerstliederen gezongen.  Fokke Hessels praatte de liederen aan elkaar en heeft een korte kerstboodschap uitgesproken.

Al met al was het een geslaagde kerstactie: er zijn veel gesprekjes gevoerd, er is veel materiaal uitgedeeld en het optreden van het koor en de samenzang was goed.

Terugblik Braderieacties op 11 juli en 22 augustus

De eerste braderieactie op 11 juli werd zeer goed bezocht, het was prachtig weer. Luchtig gekleed, in grote drommen, jong en oud liepen de mensen langs de kraam. Het was niet zo dat onze kraam uitnodigde om even stil te staan ( op een uitzondering na) om even een praatje te maken. Hier waren we al op voorbereid en hadden veel materialen om uit te delen. Ten eerste was daar de prachtige gerbera’s met een kaartje met de boodschap dat God van je houdt. Die vonden gretig aftrek. Verder hadden we het blad “Weet” (een populair wetenschappelijk blad, gebaseerd op christelijke uitgangspunten) en EO jongeren blad “Beam” o uit te delen. Een spandoek was achter de kraam gespannen met een afbeelding van het thema “Bloei”. Hiervan hadden we ook kaarten gemaakt. Ook deze zijn veelvuldig uitgedeeld.

De tweede braderieactie op 22 augustus werd ook zeer goed bezocht, het was prachtig nazomer weer. Vanaf 18.00 uur begint het langzaam op gang te komen. Tussen 19.00 en 20.00 uur was het topdrukte. Mensen lopen langs de kraam, zonder er bij stil te staan. Wil je mensen bereiken dan moet je iets aanbieden en proberen een gesprekje aan te knopen. Ook nu hadden we weer geschikte materialen om uit te delen.  Hadden we de vorige keer 200 bloemen met het kaartje “God houdt van jou”, nu waren er 480 bloemen om uit te delen. Ze zijn er allemaal doorheen gegaan. Een bloem aan een vrouw aanbieden, werkt over het algemeen goed. Aan mannen kon je een blad (“Weet”) aanbieden of de thema kaart “Bloei”.

Al met al waren het weer geslaagde acties waarbij we de resultaten aan de Here God moeten overlaten.

Thema afbeelding “Bloei”
Kraam op 11 juli
Braderieactie 11 juli
Braderieactie 22 augustus

Terugblik Paasactie

De paasmarkt werd zeer goed bezocht, het was prachtig weer. Wij hadden deze keer een party tent met daarin een tafel en twee statafels waar koffie geschonken kon worden. Het Thema was: ”De weg is open”. Hierover was ook een spandoek gemaakt, die een groot gedeelte van de ruimte achter de kraam vulde. De afbeelding bestond uit een mooi ingekleurde kleurplaat waarin het thema goed naar voren kwam. Naast de afbeelding was de tekst: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.” (Joh. 14:6). Als attentie hadden we een zakje met paaseitjes, met daaraan een kaartje  met de zelfde inhoud als het spandoek. Hiervan hebben we veel uitgedeeld. Daarnaast hadden we Paaskaarten met dezelfde afbeelding met een korte uitleg over Pasen. De Elisabeth Bode kon ook worden uitgedeeld. Bleven er bij vorige keren nog wel veel EB’s over, nu waren ze allemaal uitgedeeld.

De weg is open.
De kraam met spandoek.

De Paaszang werd begeleid met een keyboard en guitaar. Dat klonk goed, mede door de goede geluidsinstallatie. De liederen werden steeds met een korte boodschap aan elkaar gepraat door evangelist Paul van der Geest. Hij heeft het paasevangelie goed verkondigd, met een duidelijke verwijzing waarom Jezus moest sterven (voor onze zonden) en ook de nodige reactie van ons hierop met bekering. Hij illustreerde dit met door verschillende tshirts uit te trekken (zo warm was het eigenlijk helemaal niet) met teksten over zonde en bekering.

Paul van der Geest verkondigt de Paasboodschap.
Samenzang.

Terugblik kerstactie

Het was koud op de kerstmarkt, passend bij deze tijd van het jaar. Naast een normale kraam mochten we de partytent van de OASE naast de kraam neerzetten. Nu konden we gemakkelijk koffiemelk uitdelen of mensen even naar de tent lokken. Er is veel chocolademelk uitgedeeld, met name aan het koor wat ’s-middags op het Raadhuisplein optrad.

We hadden veel materiaal uit te delen:  de bekende Elisabethbodes met een inlegvel van de kerstdiensten, waxinelichtjes met de tekst : “Jezus = Kerst: Licht Liefde Leven Ik wil het altijd aan jou geven.”, een kaart met de afbeelding van het doek , het bekende geboortekaartje over de geboorte van de Here Jezus en andere foldertjes over kerst en het evangelie. We hebben een doek met het thema “Jezus, het Licht van de Wereld”achter de kaam gespannen. Het doek werd beschenen door een bouwlamp zodat het echt als een blikvanger fungeerde.

De OASE was de hele dag open. Dat was fijn om even een kopje koffie of soep te halen en op te warmen. Met dank aan de OASE dat dit altijd mogelijk is.

De kerstactie mogen we best als geslaagd noemen. De opkomst kwam traag opgang, maar na twaalven werd het duidelijk drukker. We hebben veel materiaal uit kunnen delen, korte gesprekjes gevoerd. Sommigen hadden wat langere gesprekken o.a. met mensen die ze eerder ontmoet hebben.

De kerstsamenzang was pas om 15.50 uur. De opkomst was gering, maar we hebben ons warm gezongen. De kerstliederen werden begeleid door een keyboard speler. Ds. Priem praatte de liederen aan elkaar en heeft een korte kerstboodschap uitgesproken.

Druk met het versieren van de partytent.
Het publiek ka nu komen.
Er werden veel waxinelichtjes uitgedeeld.
Gesprekken voeren.
Ook het knutselwerkje vond zijn aftrek bij de kinderen.
De warme chocolademelk vond gretig aftrek bij het koor.
De kerstsamenzang op het Raadhuisplein.

Terugblik Braderie acties

16 augustus 2022

Op 16 juli en 16 augustus 2022was GEWIS present op de braderie. Voor de braderieactie hadden we een kraam voor de OASE gehuurd. De kraam was ingericht volgens het thema “Rust”. Dit thema hebben we in 2018 ook gebruikt.  Het doek dat aan een strandvakantie doet denken, konden we ook weer gebruiken. Op de kraam zelf hadden we in de hoek een strand tafereeltje afgebeeld. Verder lag de kraam vol met materialen die we konden uitdelen. De belangrijkste hiervan waren de sleutelhanger, met QR-code die verwijst naar de website van City Bible, en een kaartje met de boodschap “God houdt van jou”

Op beide braderieavonden was het prachtig weer, er waren veel bezoekers. Met name de sleutelhanger met een kaartje erbij hebben we veel uitgedeeld. Ook mochten we met een aantal mensen gesprekjes voeren.

Een overzichtelijke kraam.

Terugblik Paasactie

16 april 2022

Door de corona-crisis konden we in 2020 en 2021 geen paasactie houden. Dit jaar kon het weer. Mede door het prachtige weer en dat er een paasmarkt gehouden kon worden, was het erg druk op de paasmarkt.

Het thema was deze keer “Onbegrensde Liefde”, een thema wat we in 2018 ook gebruikt hebben. We hadden twee posters opgehangen over dit thema. Dezelfde afbeelding is gebruikt voor het maken van paaskaarten en kaartjes die aan het langslopende publiek zijn uitgedeeld. Soms gaf dit aanleiding tot gesprekjes en gesprekken over de betekenis van Pasen of meer in het algemeen over het geloof. Ook kwam het voor dat er naar aanleiding van gesprekken er in de gebedsgroep gebeden is voor de noden van mensen.

De Paaszang kon dit jaar niet worden gehouden op het Raadhuisplein. We kregen een plek toegewezen aan het einde van de winkelstraat bij de voormalige RABO-bank. Die plek bleek best wel geschikt omdat het in de route van de Paasmarkt lag. Voor de begeleiding van de Paaszang zorgden vijf koperblazers. Dit is de passende begeleiding om de paasliederen te laten klinken. De paasboodschap werd tussen de liederen uitgesproken door br. Paul van der Geest, voorganger van de Berea gemeente.

Kortom, een geslaagde Paasactie waarbij veel doorgegeven is van het evangelie.

Het was erg druk op de Paasmarkt.
We hadden deze keer een sobere opstelling.
Het kaperensemble.
Paul van de Geest verkondigt het evangelie.
Er werd goed meegezongen.

Terugblik kerstactie

De Kerstmarkt werd gehouden op 21 december. Het weer was goed en er waren redelijk veel bezoekers.

We stonden weer met een kraam voor de OASE op het Raadhuisplein. Ook hadden we onze eigen tent op het Raadhuisplein.

De meeste deelnemers aan de kerstactie rapporteerden dat ze gesprekken met voorbijgangers hebben gehad. Sommigen konden zelfs met mensen bidden.

Er is evangelisatiemateriaal uitgedeeld maar ook leuke presentjes. Presentjes worden gemakkelijker aangenomen dan een blad. Een ander middel om contact te maken is het aanbieden van warme chocolademelk Ook hiervan werd veel gebruik gemaakt.

Voor de begeleiding van de kerstzang zorgden drie koperblazers. De kerstboodschap werd uitgesproken door ds. Sjaak Teeuwissen, voorganger van de Gereformeerde kerk.

Kortom, een geslaagde kerstactie waarbij wij veel van het evangelie konden delen.

Zr. Marijke Brussee heeft voor GEWIS  een mooi doek geschilderd waarin verschillende elementen van het kerst en paasevangelie zijn verwerkt.

Terugblik Paasactie

De zaterdag vóór Pasen was een stralende dag. De Paasmarkt werd daardoor goed bezocht.

Het thema was deze keer “Nieuw Leven”. Er is weer een prachtig doek geschilderd van het thema. Dezelfde afbeelding is gebruikt voor het maken van paaskaarten en kaartjes die met bloembolletjes aan het langslopende publiek zijn uitgedeeld. Dit gaf aanleiding tot veel gesprekjes en gesprekken over de betekenis van Pasen.

Geschilderd doek Nieuw Leven.

Één van de medewerkers rapporteerde het volgende:

Ik vertelde ook aan de andere standhouders op de markt over Pasen, een meisje zei: “Ik zie het met Jezus niet zo zitten”. Toen zei ik: “Jezus ziet jou wel zitten, Hij kent je verdriet en pijn maar ook de mooie momenten”, ze was zichtbaar geraakt..

Voor de begeleiding van de Paaszang zorgden drie koperblazers. Dit is de passende begeleiding om de paasliederen te laten klinken. De paasboodschap werd uitgesproken door br. Paul van der Geest, voorganger van de Berea gemeente.

Kortom, een geslaagde Paasactie waarbij veel doorgegeven is van het evangelie.

Samenzang op het Raadhuisplein

Terugblik Braderieacties

Op beide braderieacties zijn ontzettend veel mensen langs de kraam gelopen. Het was mooi weer. We hadden veel materiaal uit te delen: EB’s, en een wetenschappelijk tijdschrift voor de volwassenen, voor de kinderen sleutelhangers, spiegeltjes, en ballonnen en last but not least gerbera’s met een kaartje(“God houdt van je”, Joh. 3: 16). De gerbera’s liepen als een trein. De mensen, vooral de vrouwen, vonden het fijn om een gerbera te ontvangen.

We hadden deze keer voldoende medewerkers, het was ook fijn dat een aantal jongeren meehielpen met de actie.

Kaartjes met deze afbeelding werden uitgedeeld.